26 maart, 2019

Zichtbaar | Week van de Psychiatrie

Van 25 t/m 30 maart 2019 vindt de jaarlijkse Week van de Psychiatrie plaats. Tijdens deze week is er extra aandacht voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Daarnaast is er ook aandacht voor de mensen die zich hebben ingezet voor verbetering van het leven van mensen met psychische en psychiatrische problematiek. Gedurende deze week worden er in het hele land activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld filmvoorstellingen, beurzen en open podium avonden.

Elk jaar heeft de week van de psychiatrie een thema. Dit jaar zal dat het thema “Zichtbaar” zijn. Psychische problemen zijn vaak niet zichtbaar, veel mensen praten niet over hun problemen. Het voelt voor sommigen als ‘de vuile was buiten hangen’. Anderen geeft het juist kracht als ze de moed hebben om het te delen. Vooroordelen maken het vaak lastig om psychische klachten bespreekbaar te maken. Juist daarom wil de organisatie mensen uitnodigen om een onzichtbaar stukje zichtbaar te maken.

Door met elkaar in gesprek te gaan wil de organisatie meer openheid proberen te krijgen. Het uiteindelijke doel is meer begrip en verbinding.

Meer weten? Kijk op http://www.weekvandepsychiatrie.nl/.