Kosten overig

Niet alle hulpvragen of diagnoses vallen binnen het basispakket van de zorgverzekering of onder de vergoedingen van de gemeente. Ook dan zijn er toch verschillende mogelijkheden voor behandeling.

Onderzoek
Psychologisch onderzoek en/of psychiatrisch onderzoek zonder hulpvraag dan wel forensische rapportage – eventueel in opdracht van andere instanties – is bij ons ook mogelijk, maar valt niet binnen het basispakket van de zorgverzekering (Volwassenen) of onder de vergoedingen van de gemeente (Jeugd).

Werk- of relatieproblemen
Wanneer er wel sprake is van een hulpvraag, maar deze werk- of relatieproblemen betreft, valt ook daarvan de behandeling niet binnen de basiszorg.

Behandeling van bovengenoemde situaties is zeker mogelijk, maar komt voor eigen rekening; hiervoor verwijzen wij u naar onze afdeling PSY Business.

PSY Business

PSY Business is de afdeling van PSY Drechtsteden, die zich bezighoudt met de geestelijke gezondheid binnen het bedrijfsleven. PSY Business biedt vele diensten aan voor bedrijven op het gebied van zowel preventie als ondersteuning, voor zowel individuele werknemers of managers als voor een gehele bedrijfscultuur.