Kosten Jeugd

Sinds 1 januari 2015 worden, conform de Jeugdwet, behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar door gemeentes vergoed.

Contracten gemeentes
PSY Drechtsteden heeft een contract met de Service Organisatie ZHZ voor het bieden van Jeugdzorg aan kinderen en jeugdigen uit de daarbij aangesloten gemeenten. Indien u in een andere gemeente woont, dient u vooraf contact op te nemen met uw gemeente om voor vergoeding in aanmerking te komen of zijn de kosten voor eigen rekening.

Behandelingen worden geregistreerd in een jeugdtraject. De gemaakte kosten worden maandelijks gefactureerd bij de betreffende gemeenten.

Eigen risico
Voor kinderen of jongeren jonger dan 18 jaar hoeft geen eigen risico in rekening gebracht te worden.

Tijdig afmelden voor afspraak
Om tot goede hulpverlening te kunnen komen, is het van groot belang de gemaakte afspraken na te komen. Toch kan het altijd voorkomen dat u verhinderd bent. In dat geval wijzen wij u erop dit uiterlijk 24 uur van tevoren (doorgerekend naar de daar aan voorafgaande werkdag) aan te geven. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 55,- voor een reguliere afspraak of € 110,- voor een intake bij u in rekening te brengen.

Kosten Volwassenen

Vanaf 18-jarige leeftijd worden de kosten voor geestelijke gezondheidszorg vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Meer informatie