Over PSY Drechtsteden

PSY Drechtsteden is een kleinschalige, zelfstandige organisatie in de regio Drechtsteden en Hoeksche Waard en bestaat uit meerdere afdelingen gericht op geestelijke gezondheid. PSY Drechtsteden biedt ambulante zorg binnen zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ.

PSY Drechtsteden is opgericht in 2008, met eerst twee kleinschalige praktijken in respectievelijk Papendrecht en Puttershoek. Beide praktijken zijn inmiddels verhuisd en getransformeerd naar de huidige locaties in Papendrecht en Heinenoord.

Onze visie
Mentale gezondheid is essentieel voor het goed kunnen functioneren, op elke leeftijd en op alle leefgebieden. Het onderkennen en herkennen van problemen op het gebied van geestelijke gezondheid in een vroeg stadium voorkomt problemen en een eventuele verergering in de toekomst. Betrokkenheid en respect voor mens en omgeving zijn essentiële factoren voor duurzaamheid.

Onze missie
PSY wil zich profileren als expert op het gebied van geestelijke gezondheid d.m.v. het doorgronden van het psychische en zo nodig psychiatrische functioneren van patiënten/cliënten binnen het biopsychosociale model, waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, achtergrond- als omgevingsfactoren. Daartoe wordt voor het vaststellen van problematiek en een mogelijke diagnose reeds bij aanvang gebruik gemaakt van goed opgeleid personeel en valide onderzoeksinstrumenten. Door een grondige analyse te maken kan een goed onderbouwd advies gegeven worden, waardoor de effectiviteit van behandeling of begeleiding optimaal is. Gestreefd wordt naar laagdrempeligheid, korte wachttijden, goede communicatie met verwijzers en opdrachtgevers en een hoge mate van doelmatigheid.