Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de Veelgestelde Vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Ga dan naar onze contactpagina.

Hoe kan ik jullie na 10.00 uur (telefonisch) bereiken?

Vanaf 10.00 uur staat ons antwoordapparaat er op; uiteraard kunt u een bericht inspreken of via e-mailadres info@psydrechtsteden.nl contact opnemen met ons secretariaat. Desgewenst kunt u n.a.v. uw bericht teruggebeld worden. Het secretariaat is tot 16.30 uur aanwezig.

Welke documenten heb ik nodig voor mijn aanmelding?

U kunt alvast het aanmeldformulier op de website invullen. Zodra wij uw ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen, sturen wij u een brief met een behandelovereenkomst toe. Wanneer wij zowel deze ondertekende behandelovereenkomst als een geldige verwijsbrief hebben ontvangen, kunnen wij de eerste afspraak/afspraken inplannen.

Hoe lang duurt een behandeling?

Dit is moeilijk vooraf in te schatten. Een behandeling is altijd opgebouwd uit intakefase, (eventueel onderzoeksfase), adviesfase, behandelfase en eindevaluatie. Na de intakefase volgt een adviesgesprek, waarin o.a. de te verwachten behandelduur wordt besproken. Tijdens de eindevaluatie wordt met u besproken of de behandeldoelen behaald zijn of dat verdere behandeling gewenst is. Zie voor meer informatie over onze werkwijze.

Wat kost een behandeling?

Dit is moeilijk vooraf in te schatten. De kosten hangen namelijk af van meerdere factoren zoals diagnose, behandelperiode, gekozen zorgverzekering (Volwassenen) en gemeente (Jeugd). Om die reden hebben wij de pagina kosten, zodat u in ieder geval een indicatie kunt krijgen. Verder hebben wij een overzicht met welke zorgverzekeraars en gemeenten wij een contract hebben. Dit kan per kalenderjaar wijzigen, dus het is goed dit rond de jaarwisseling in de gaten te houden.

Met welke zorgverzekeraars / gemeenten hebben jullie een contract?

Op de pagina’s Kosten Volwassenen en Kosten Jeugd hebben wij een overzicht met respectievelijk welke zorgverzekeraars en gemeenten wij een contract hebben. Dit kan per kalenderjaar wijzigen, dus het is goed dit rond de jaarwisseling in de gaten te houden.

Ik wil mij graag aanmelden, maar mijn behandeling wordt niet vergoed. Kan ik zelf betalen?

Dat is zeker mogelijk. Kijk voor een overzicht van de mogelijkheden op de pagina Kosten overig.

Wat te doen bij spoedgevallen?

Bij acute spoedgevallen direct contact opnemen met de hulpdiensten via 112. Wanneer er geen acute spoed is, maar de situatie wel zorgelijk is, kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen, waarna u zo nodig door een van onze behandelaars wordt teruggebeld. Buiten kantooruren adviseren wij contact op te nemen met de (dienstdoende) huisarts.

Totdat uw intakegesprek heeft plaatsgevonden is uw huisarts uw contactpersoon. Bij spoedgevallen tussen aanmelding en intake adviseren wij u dan ook contact op te nemen met de huisarts. Deze kan vervolgens contact opnemen met ons om te overleggen of de intake vervroegd dient te worden.

Ik maak mij zorgen om een van mijn naasten die bij jullie in behandeling zou zijn. Wat kan ik doen?

De privacy van de persoon in kwestie blijft gerespecteerd, waardoor wij – tenzij deze persoon expliciete schriftelijke toestemming voor informatie-uitwisseling met u heeft gegeven – geen enkele uitspraken kunnen doen over zijn of haar behandeling. We kunnen zelfs niet bevestigen of ontkennen dat iemand daadwerkelijk bij ons in behandeling is.

Echter begrijpen wij dat mensen uit iemands omgeving zich (grote) zorgen kunnen maken. Wij willen deze dan ook graag serieus nemen en u de gelegenheid geven uw zorgen te kunnen uiten. We zullen daarom een telefonische afspraak plannen met u en een van onze behandelaars. Wij zullen de persoon in kwestie echter op de hoogte brengen dat u (desgewenst anoniem) contact heeft opgenomen om de zorgen te melden.

Aanvullende info

Heeft u na het lezen van de Veelgestelde Vragen nog steeds niet kunnen vinden wat u zoekt? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie