Veelgestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Ga dan naar onze contactpagina met het contactformulier.

Vanaf 10.00 uur staat ons antwoordapparaat er op; uiteraard kunt u een bericht inspreken of via e-mailadres info@psydrechtsteden.nl contact opnemen met ons secretariaat. Desgewenst kunt u n.a.v. uw bericht teruggebeld worden. Het secretariaat is tot 16.30 uur aanwezig.

U kunt alvast het aanmeldformulier op de website invullen. Zodra wij uw aanmeldformulier hebben ontvangen, sturen wij u een brief met een behandelovereenkomst toe. Wanneer wij zowel deze ondertekende behandelovereenkomst als een geldige verwijsbrief hebben ontvangen, kunnen wij de eerste afspraak/afspraken inplannen.

Dit is moeilijk vooraf in te schatten. Een behandeling is altijd opgebouwd uit intakefase, (eventueel onderzoeksfase), adviesfase, behandelfase en eindevaluatie. Na de intakefase volgt een adviesgesprek, waarin o.a. de te verwachten behandelduur wordt besproken. Tijdens de eindevaluatie wordt met u besproken of de behandeldoelen behaald zijn of dat verdere behandeling gewenst is. Zie voor meer informatie over onze werkwijze.

Dit is moeilijk vooraf in te schatten. De kosten hangen namelijk af van meerdere factoren zoals diagnose, behandelperiode, gekozen zorgverzekering (Volwassenen) en gemeente (Kinderen en Jeugd). Om die reden hebben wij de pagina Actuele behandeltarieven, zodat u in ieder geval een indicatie kunt krijgen. Verder hebben wij een overzicht met welke zorgverzekeraars en gemeenten wij een contract hebben. Dit kan per kalenderjaar wijzigen, dus het is goed dit rond de jaarwisseling in de gaten te houden.

Op de pagina kosten en vergoedingen hebben wij een overzicht met welke zorgverzekeraars en gemeenten wij een contract hebben. Dit kan per kalenderjaar wijzigen, dus het is goed dit rond de jaarwisseling in de gaten te houden.

Dat is zeker mogelijk. Hiervoor kunt u terecht bij onze afdeling PSY Noniem (voor bijvoorbeeld relatieproblemen) of PSY Business (voor werk gerelateerde problemen).

Bij acute spoedgevallen direct contact opnemen met de hulpdiensten via 112. Wanneer er geen acute spoed is, maar de situatie wel zorgelijk is, kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen, waarna u zo nodig door een van onze behandelaars wordt teruggebeld. Buiten kantooruren adviseren wij contact op te nemen met de (dienstdoende) huisarts.

Totdat uw intakegesprek heeft plaatsgevonden is uw huisarts uw contactpersoon. Bij spoedgevallen tussen aanmelding en intake adviseren wij u dan ook contact op te nemen met de huisarts. Deze kan vervolgens contact opnemen met ons om de intake te vervroegen of deze kan besluiten door te verwijzen naar een andere instantie.

De privacy van de persoon in kwestie blijft gerespecteerd, waardoor wij – tenzij deze persoon expliciete schriftelijke toestemming voor informatie-uitwisseling met u heeft gegeven – geen enkele uitspraken kunnen doen over zijn of haar behandeling. We kunnen zelfs niet bevestigen of ontkennen dat iemand daadwerkelijk bij ons in behandeling is.

Echter begrijpen wij dat mensen uit iemands omgeving zich (grote) zorgen kunnen maken. Wij willen deze dan ook graag serieus nemen en u de gelegenheid geven uw zorgen te kunnen uiten. We zullen daarom een telefonische afspraak plannen met u en een van onze behandelaars. Wij zullen de persoon in kwestie echter op de hoogte brengen dat u (desgewenst anoniem) contact heeft opgenomen om de zorgen te uiten.