Kosten Volwassenen

Vanaf 18-jarige leeftijd worden de kosten voor geestelijke gezondheidszorg vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Contracten zorgverzekeraars
Per kalenderjaar sluiten wij nieuwe contracten met zorgverzekeraars. Bij aanwezigheid van een contract zal de rekening van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Wanneer er geen contract is met de betreffende zorgverzekeraar, zal de rekening van de behandeling – in principe maandelijks – naar patiënt gestuurd worden, welke de rekening alsnog bij de zorgverzekeraar kan declareren. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal de rekening geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Met ingang van 2022 zijn wij wettelijk verplicht alle behandelingen te registreren volgens het Zorg Prestatie Model (ZPM). Maandelijks zal de behandeling tot dan toe gedeclareerd worden, gebaseerd op de NZa-tarieven.

In 2024 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars een contract. Wij hebben in 2024 geen contract met:

  • Menzis – Voor vergoedingen van Menzis wordt verwezen naar uw polisvoorwaarden en de website van Menzis.

Actuele behandeltarieven

N.B. Aan de op deze website genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Eigen risico
Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder dient rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. Voor 2024 is dit eigen risico vastgesteld op minimaal € 385,-. Dit betekent dat u per jaar de eerste € 385,- zelf betaalt voor zorg welke u ontvangt uit het basispakket en waarop het eigen risico van toepassing is. Uw eigen risico kan hoger zijn doordat u dit verhoogd heeft met een vrijwillig eigen risico (in ruil voor een lagere premie). Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

Tijdig afmelden voor afspraak
Om tot goede hulpverlening te kunnen komen, is het van groot belang de gemaakte afspraken na te komen. Toch kan het altijd voorkomen dat u verhinderd bent. In dat geval wijzen wij u erop dit uiterlijk 24 uur van tevoren (doorgerekend naar de daar aan voorafgaande werkdag) aan te geven. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 55,- voor een reguliere afspraak of € 110,- voor een intake bij u in rekening te brengen, wat niet declarabel is bij uw zorgverzekeraar.

Kosten Jeugd

Sinds 1 januari 2015 worden, conform de Jeugdwet, behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar door gemeentes vergoed.

Meer informatie