Wetenschappelijk onderzoek

PSY Drechtsteden hecht grote waarde aan wetenschappelijk onderzoek en daarbij met name ook de verbinding tussen wetenschap en de praktijk.

Met de grote hoeveelheid kennis en ervaring binnen onze praktijk, kunnen wij een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek leveren. Juist door de gegevens en ervaring uit de praktijk te benutten, komt zeer waardevolle informatie beschikbaar, waarmee kennis en begrip van verschillende psychiatrische stoornissen en de factoren die daarop van invloed zijn, vergroot kunnen worden. Momenteel lopen er meerdere onderzoeksprojecten, allen met een looptijd van enkele jaren.

Projecten
Een van de onderzoeksprojecten binnen PSY Drechtsteden richt zich op de neuropsychologische factoren onderliggend aan het ontstaan en beloop van psychiatrische problematiek. Momenteel worden hiertoe data verzameld onder kinderen en jeugdigen.

Zo wordt veelvuldig onderzoek gedaan in het kader van diagnostiek en/of behandeling. De data van deze onderzoeken zijn tevens zeer informatief voor sommige van de genoemde wetenschappelijke onderzoeken.

Privacy
De gegevens die in het kader van onderzoek verzameld worden, gebruiken we zo mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan altijd om geanonimiseerde gegevens, die op geen enkele manier naar de patiënt terug te leiden zijn. Als u hierover vragen heeft of wenst dat uw gegevens niet gebruikt worden, kunt u dit aangeven in de toestemmingsverklaring (informed consent) die voorafgaand aan het onderzoek ondertekend dient te worden. Uiteraard heeft het al dan niet verlenen van toestemming voor gebruik van de betreffende gegevens voor wetenschappelijke doeleinden geen enkele invloed op het verrichten van de onderzoeken of het verloop van de behandeling.