Behandeling

Bij PSY Drechtsteden kan iedereen, die hinder ondervindt bij het functioneren thuis en/of op het werk of school, terecht. Het uitgebreide zorgaanbod bestaat uit zowel psychiatrische als psychologische zorg, op het gebied van zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen.

Aanmeldklachten kunnen variëren van concentratieproblemen, gedragsproblemen, stemmingsproblemen, angstklachten, sociale problemen tot problemen in de ouder-kindrelatie.

Er werd voorheen onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (voor de behandeling van lichtere problematiek) en Gespecialiseerde GGZ (voor de behandeling van meer complexe klachten). PSY Drechtsteden biedt beide vormen van zorg, maar richt zich voornamelijk op de zogenoemde Gespecialiseerde GGZ.

Er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, bestaande uit ervaren professionals, waardoor een grote verscheidenheid aan kennis en expertise gedurende een behandeling ingezet kan worden.

Hulpvraag
Belangrijk is dat er bij aanmelding sprake is van een hulpvraag, waarbij na diagnostiek ook behandeling gewenst is.