26 april, 2023

Werkzaamheden Heinenoordtunnel

In 2023 en 2024 wordt er gewerkt aan grootschalig onderhoud van de Heinenoordtunnel. Daartoe zal de tunnel op verschillende momenten in een of beide richtingen gesloten zijn. Dat kan veelal ondervangen worden door nacht- en weekendsluitingen, maar helaas is het onvermijdelijk dat de tunnel in enkele gevallen ook langer aaneengesloten dicht zal zijn.

In 2023 staan langere sluitingen gepland voor begin mei (week 18) en in vrijwel de gehele maand augustus (week 32 t/m week 35). Mede in combinatie met de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en aan de N217 kan dat voor grote verkeershinder zorgen.

Meer informatie, inclusief actuele werkkalender, is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.