Lid cliëntenraad

Momenteel is PSY Drechtsteden bezig met het oprichten van een cliëntenraad. Een cliëntenraad is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan. De leden zijn ervaringsdeskundigen in de GGZ. Zij zijn op dit moment bij ons in zorg, hebben een kind bij ons in zorg of zijn bij ons in zorg geweest.

Omschrijving
De raad behartigt de belangen van alle patiënten van PSY Drechtsteden, volgt kritisch het beleid van de organisatie en houdt daarbij de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten goed in de gaten.

De cliëntenraad bevordert de participatie en medezeggenschap van patiënten, zodat zij zo veel mogelijk worden betrokken bij de behandelomgeving. Ook adviseert de raad (gevraagd en ongevraagd) de Raad van Bestuur over beleidszaken die patiënten aangaan.

Concreet betekent dit dat zij kunnen meepraten over belangrijke beleidsbeslissingen over bijvoorbeeld huisvesting, beleid of nieuwe procedures.

Praktische zaken
Het is de bedoeling dat de cliëntenraad enkele keren per jaar onderling bij elkaar komt (dit kan op kantoor van PSY Drechtsteden zijn, maar ook bij een van de leden thuis indien dat gewenst is). Ook zal de Raad van Bestuur enkele vergaderingen bijwonen (eventueel aangevuld met nog iemand van PSY Drechtsteden). Het streven is om een cliëntenraad te formeren van minimaal 3 personen. Deelname is op vrijwillige basis.

De cliëntenraad beslist mee over organisatiebeleid en beslissingen. De vergaderingen zullen niet ingaan op individuele gevallen die de leden van de cliëntenraad aangaan.

Interesse?
Bij interesse kunt u contact opnemen met sollicitatie@psydrechtsteden.nl.