30 augustus, 2019

Uitdagingen in de zorg

Als relatief kleine GGZ-aanbieder hebben wij te maken met verschillende uitdagingen. Hoe wij daar mee omgaan? Lees het hier:

“PSY Drechtsteden is met zesentwintig medewerkers een van de kleinere GGZ-aanbieders in de regio. We bieden zowel basis- als specialistische  GGZ.  De arbeidskrapte vormt ook voor ons een uitdaging; het is lastig om psychiaters of klinisch psychologen te vinden. Een andere drempel heeft te maken met de contacten met de zorgverzekeraar: zij zien kleine organisaties als de onze vaak niet als gesprekspartner, wij krijgen te maken met vastgestelde contracten en de keuze deze wel of niet te ondertekenen. Om aan tafel te komen bij de zorgverzekeraars en andere GGZ-aanbieders, is het wellicht een kans om als kleinere aanbieder in de regio te verbinden en gezamenlijk een zwaardere stem en inbreng te krijgen.”

“Huisartsen zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners, maar door onze omvang komen we nauwelijks toe aan diepgaandere vormen van samenwerking dan zuiver het verwijzen. Het liefst zouden we beter bereikbaar zijn voor huisartsen, maar altijd iemand paraat hebben om die functie uit te voeren, past niet in onze formatie. We zouden ook graag meer samenwerking met de sociale wijkteams en jeugdteams willen. We sturen al wel op te lange behandeltijden, als een manier om iets te doen aan de wachtlijstproblematiek in de GGZ. Dat doen we met succes: we hebben momenteel geen wachtlijsten en kunnen elke aangemelde patiënt binnen twee weken zien.”

KOEL magazine wordt uitgegeven in de regio Zuid-Holland Zuid door Steunpunt KOEL met als doel om betaalbare eerstelijnszorg te realiseren. Door verschillende partijen binnen en met de eerstelijn te verbinden kan zorg geïntegreerd en versterkt worden.

Bron: KOEL Magazine | juli 2019