15 september 2020

Coronamaatregelen PSY

Wij vinden de continuïteit van onze zorg aan u van groot belang. Daarom blijven wij open voor afspraken, op allebei onze locaties.

Uiteraard zijn daarbij de richtlijnen van het RIVM nog steeds het uitgangspunt:

  • Minimaal 1,5m afstand tot elkaar
  • Regelmatig goed handen wassen
  • Gebruik van papieren handdoekjes
  • Hoesten of niezen in de binnenkant van de elleboog. Of met gebruikmaking van een papieren zakdoekje.

Wanneer u vanwege het Coronavirus toch niet in de gelegenheid bent om ons te bezoeken, dan is het in de meeste gevallen mogelijk uw afspraak om te zetten in telefonisch of videocontact. Alleen voor intakes is het essentieel dat deze via een face-to-face afspraak verlopen; in dat geval zal een nieuwe afspraak ingepland worden.

Zodra de situatie eventueel zou wijzigen, volgt mogelijk aanpassing van de maatregelen. Mocht u verdere vragen hebben, dan vernemen we dat uiteraard graag.