PSY Drechtsteden

Privacy

Uiteraard hebben wij privacy als hoogste prioriteit en zal er in alle gevallen uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan worden.

De gegevens die we in het kader van onderzoek voor PSY Testing verzamelen, kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek binnen PSY Study. Het gaat dan altijd om geanonimiseerde gegevens, die op geen enkele manier naar de cliƫnt terug te leiden zijn. Als u hierover vragen heeft of wenst dat uw gegevens niet gebruikt worden, kunt u dit aangeven in de toestemmingsverklaring (informed consent) die voorafgaand aan het onderzoek ondertekend dient te worden. Uiteraard heeft het al dan niet verlenen van toestemming voor gebruik van de betreffende gegevens voor wetenschappelijke doeleinden geen enkele invloed op het verrichten van de onderzoeken.