PSY Drechtsteden

Over PSY Testing

PSY Testing is de afdeling binnen PSY Drechtsteden waarbij de focus ligt op het uitsluitend verrichten van onderzoek en het afnemen van testen.

Doelgroep
Iedereen, ongeacht van welke leeftijd, voor wie uitsluitend diagnostiek gewenst is, kan terecht bij PSY Testing. Het kan hierbij gaan om psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek en/of forensische rapportage, welke eventueel in opdracht van andere instanties of als second opinion of contra-expertise uitgevoerd kan/kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat er geen sprake is van een hulpvraag en er geen directe behoefte is aan aanvullende behandeling. Mocht behandeling na de diagnostiek juist wel gewenst zijn, kunt u terecht bij onze afdeling PSY Zorg.

Aanmelding
Voor informatie of aanmelding voor PSY Testing kunt u gebruik maken van het contactformulier. Op basis hiervan kan er een eerste intakegesprek gepland worden.