PSY Drechtsteden

Over PSY Study

PSY Drechtsteden hecht grote waarde aan wetenschappelijk onderzoek en daarbij met name ook de verbinding tussen wetenschap en de praktijk. PSY Study is de afdeling binnen PSY Drechtsteden die hier aandacht aan besteedt.

Doel
Met de grote hoeveelheid kennis en ervaring binnen onze praktijk, kunnen wij een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek leveren. Juist door de gegevens en ervaring uit de praktijk te benutten, komt zeer waardevolle informatie beschikbaar, waarmee kennis en begrip van verschillende psychiatrische stoornissen en de factoren die daarop van invloed zijn, vergroot kunnen worden. Momenteel lopen er meerdere onderzoeksprojecten, allen met een looptijd van enkele jaren.