PSY Drechtsteden

Onderzoeksprojecten

PSY Study omvat onder andere het onderzoeksproject van PSY Drechtsteden naar de neuropsychologische factoren onderliggend aan het ontstaan en beloop van psychiatrische problematiek. Momenteel worden hiertoe data verzameld onder kinderen en jeugdigen.

Tevens is er promotieonderzoek opgestart onder begeleiding van de vakgroep strafrecht van Tilburg University, naar de rol van neuropsychologische factoren en psychopathie in het ontstaan en het beloop van crimineel gedrag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de data van de Pittsburgh Youth Study (PYS).

Voorts wordt er in het kader van wetenschappelijk onderzoek, in aansluiting bij onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum, aandacht besteed aan het familiair voorkomen van neuropsychologische en neuropsychiatrische problematiek.