PSY Drechtsteden

Aanmeldformulier

1/7
Voortgang (stap 1 van 7)
Kosten en vergoedingen

Geestelijke gezondheidszorg maakt deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Indien u daartoe in aanmerking komt, dan betaalt u –behalve het wettelijke (en vrijwillige) eigen risico van uw basisverzekering– enkel een eigen bijdrage.

Via onderstaande vragen kan u nagaan of u in aanmerking komt voor behandeling via uw zorgverzekering.

Uit bovenstaande antwoorden blijkt dat u wellicht in aanmerking komt voor behandeling binnen het basispakket van uw zorgverzekering.
Uit bovenstaande antwoorden blijkt dat u wellicht niet in aanmerking komt voor behandeling binnen het basispakket van uw zorgverzekering. Indien u hierbij vragen heeft, contacteer dan uw zorgverzekeraar. Uiteraard kan u zich wél aanmelden voor behandeling. PSY Drechtsteden zal u een factuur sturen voor de volledige behandelkosten.
Al enige tijd is identificatieplicht in de zorg van kracht. De identificatieplicht in de zorg houdt in dat élke patiënt zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs bij het ontvangen van medische of psychische hulpverlening. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector, dus bij alle zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn. Een zorgverlener is niet verplicht een kopie van het identiteitsbewijs van patiënten op te nemen in het dossier. Wel moet een zorgverlener soort en nummer van het gecontroleerde document vastleggen in de administratie. Dit betekent dat onze secretaresses u zullen vragen het identiteitsbewijs te tonen en de gegevens vastleggen in het digitale dossier. Bron: http://www.rijksoverheid.nl.

LET OP: Beschikt uw kind niet over een geldig identiteitsbewijs, dan kunnen wij de geleverde zorg niet declareren bij uw zorgverzekeraar en zullen de kosten voor uw eigen rekening zijn.
Ik betaal zelf enkel eigen risico en eigen bijdrage, indien van toepassing. PSY Drechtsteden stuurt de factuur rechtstreeks naar mijn zorgverzekeraar. Ik geef in de volgende stappen alle benodigde gegevens door over mezelf, mijn zorgverzekering én verwijzer.
PSY Drechtsteden mag me een factuur sturen via het adres dat ik hen in de volgende stappen zal bezorgen.