Over PSY Drechtsteden

PSY Drechtsteden is opgericht in 2008, met eerst twee kleinschalige praktijken in respectievelijk Papendrecht en Puttershoek. Beide praktijken zijn inmiddels verhuisd en getransformeerd naar de huidige locaties in Papendrecht en Heinenoord.

Onze visie

Psychische en psychiatrische gezondheid is essentieel voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij, op elke leeftijd en op alle leefgebieden. Het onderkennen en herkennen van problemen op het gebied van geestelijke gezondheid in een vroeg stadium voorkomt problemen en een eventuele verergering in de toekomst. Daarbij zien wij aandacht en respect voor mens en omgeving als essentiële factoren voor duurzaamheid. Begrip voor een ander vormt de basis voor vertrouwen en het kunnen verkrijgen van (wederzijds) inzicht.

Onze missie

PSY wil zich profileren als expert op het gebied van geestelijke gezondheid d.m.v. het doorgronden van het psychische en zo nodig psychiatrische functioneren van patiënten/cliënten binnen het biopsychosociale model, waarbij aandacht is voor zowel lichamelijke, achtergrond- als omgevingsfactoren. Daartoe wordt voor het vaststellen van problematiek en een mogelijke diagnose reeds bij aanvang gebruik gemaakt van goed opgeleid personeel en valide onderzoeksinstrumenten. Door vroegtijdig een goede analyse te maken kan een goed onderbouwd advies gegeven worden, waardoor de effectiviteit van behandeling of begeleiding optimaal is. Gestreefd wordt naar laagdrempeligheid, korte wachttijden, goede communicatie met verwijzers en opdrachtgevers en een hoge mate van doelmatigheid.