PSY Drechtsteden

Werkwijze en zorgaanbod

Werkwijze

Met name vanuit ons streven naar hoge kwaliteit vindt er standaard een uitgebreide intakefase door meerdere disciplines plaats.

Daarom worden gewoonlijk bij aanmelding voor Volwassenen direct 4 afspraken gepland: intake, ontwikkelingsanamnese/biografie, psychiatrisch onderzoek en adviesgesprek. In het adviesgesprek zal besproken worden wat het behandeladvies is. Eveneens is het mogelijk dat hiertoe nader (psychologisch) onderzoek geadviseerd wordt.

Bij Kinder & Jeugd worden gewoonlijk direct 3 afspraken bij aanmelding gepland: intake, ontwikkelingsanamnese en psychiatrisch onderzoek. In bijna alle gevallen zal daarnaast ook nader (psychologisch) onderzoek verricht worden. Aansluitend hierop zal in een adviesgesprek met de jongere zelf en/of met ouder(s)/verzorger(s)/voogd besproken worden wat het behandeladvies is.

Zorgaanbod

Voorbeelden van (onderdelen van) behandeling binnen ons zorgaanbod zijn:

 • cognitieve gedragstherapie
 • kortdurende klachtgerichte therapie
 • langer durende psychotherapie
 • medicamenteuze behandeling
 • ondersteunende begeleiding
 • ouder-kindbehandeling
 • psycho-educatie
 • EMDR
 • Cogmed training
 • lichttherapie (tegen winterdepressie)
 • verschillende groepsprogramma’s:
  • Ouderbegeleiding voor kinderen “met een gebruiksaanwijzing”
  • Sociale Vaardigheidstraining (SoVa)
  • LEF groep
  • "Ik ben speciaal” groep
  • Mindfullness

Tevens bieden wij relatietherapie, echter wordt dit niet meer vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Hiervoor verwijzen wij u naar onze afdeling PSY Noniem.

Behandelplan
Op basis van de diagnose en het advies wordt in overleg met de patiënt een behandelplan opgesteld. Na elke diagnose is het belangrijk om eerste goede uitleg te krijgen over de bevindingen: psycho-educatie is daarom bij elke diagnose hetgeen waar een behandeling mee begint. Voor een effectieve behandeling is het een voorwaarde om inzicht te ontwikkelen waardoor klachten worden veroorzaakt en hoe deze zijn te beïnvloeden. Vervolgens kan een behandeling bestaan uit gesprekken, het starten met medicatie of een combinatie daarvan. In de (psycho)therapiegesprekken kan een behandelaar werken volgens verschillende methodes. Veelal adviseren wij, indien mogelijk, kortdurende probleemoplossende gesprekken of zo nodig gesprekken met een cognitief gedragsmatige benadering, omdat dit wetenschappelijk aangetoond de meest effectieve behandelingen zijn. Meestal worden in eerste instantie frequentere afspraken gemaakt; in een later stadium van de behandeling worden afspraken meestal met ruimere tussenpozen gepland. Behandelingen verlopen vaak niet volgens standaarden, omdat zowel iedere patiënt als iedere situatie uniek is. Gesprekken kunnen daarom daarnaast variëren van steunend-structurerend tot juist meer intensief en inzichtgevend. Bij kinder- en jeugdigen is de betrokkenheid en soms ook de aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s)/voogd gewenst. Ouders zijn van groot belang in de behandeling en ouderbegeleiding vormt daarom vaak een belangrijke onderdeel van behandelingen. Soms wordt ook de medewerking van de andere gezinsleden gevraagd.

Naast individuele behandeling hebben we ook een diversiteit aan groepsaanbod, gericht op verschillende soorten problematiek.