PSY Drechtsteden

Privacy

Uiteraard hebben wij privacy als hoogste prioriteit en zal er in alle gevallen uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan worden. Over het omgaan met persoonsgegevens zijn regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.