PSY Drechtsteden

Over PSY Zorg

PSY Zorg, momenteel de grootste afdeling binnen de organisatie, biedt zorg binnen zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ, met een groot ambulant behandelaanbod. Dit aanbod bestaat uit zowel psychiatrische als psychologische zorg, op het gebied van zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen.

Er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams, bestaande uit ervaren professionals, waardoor een grote verscheidenheid aan kennis en expertise gedurende een behandeling ingezet kan worden.

Doelgroep
Binnen de afdeling PSY Zorg (opgesplitst in een afdeling Volwassenen en Kinder & Jeugd) kan iedereen, die hinder ondervindt bij het functioneren thuis en/of op het werk of school, terecht; dit kan variëren van concentratieproblemen, gedragsproblemen, stemmingsproblemen, angstklachten, sociale problemen tot problemen in de ouder-kindrelatie.

Belangrijk is dat er bij aanmelding sprake is van een hulpvraag, waarbij na diagnostiek ook behandeling gewenst is. Uitsluitend psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek en/of forensische rapportage – eventueel in opdracht van andere instanties – is bij ons ook mogelijk, maar valt niet binnen het basispakket van de zorgverzekering (Volwassenen) of de vergoedingen van de gemeente (Kinder & Jeugd). Hiervoor verwijzen wij u naar onze afdeling PSY Testing.

Wanneer er wel sprake is van een hulpvraag, maar deze betreft werk- of relatieproblemen, valt de behandeling hiervan sinds 1 januari 2012 niet meer binnen de basiszorg. Behandeling op eigen kosten is zeker mogelijk; hiervoor verwijzen wij u naar onze afdeling PSY Business (werkproblemen) of PSY Noniem (relatieproblemen).