PSY Drechtsteden

Kosten en vergoedingen

Volwassenen

De kosten voor geestelijke gezondheidszorg worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (voor de behandeling van lichtere problematiek) en Gespecialiseerde GGZ (voor de behandeling van meer complexe klachten). PSY Drechtsteden biedt beide vormen van zorg, maar richt zich voornamelijk op de Gespecialiseerde GGZ.

Contracten zorgverzekeraars
Per kalenderjaar sluiten wij nieuwe contracten met zorgverzekeraars. Bij aanwezigheid van een contract zal de rekening van de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Wanneer er geen contract is met de betreffende zorgverzekeraar, zal de rekening van de behandeling naar patiënt gestuurd worden, welke de rekening alsnog bij de zorgverzekeraar kan declareren. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zal de rekening geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Voor alle behandelingen zijn wij wettelijk verplicht deze te registreren volgens de zogenaamde DBC-standaard (Diagnose Behandel Combinatie). Aan het einde van de behandeling – of uiterlijk 365 dagen na aanvang van de DBC – zal de behandeling tot dan toe gedeclareerd worden volgens de NZa-tarieven geldend op de startdatum van de betreffende DBC.

Voor locatie Reedijk:

  • Hebben wij wel een contract met CZ, Multizorg, VGZ en Zilveren Kruis / Achmea - de kosten zullen direct bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.
  • Hebben wij geen contract met Menzis en DSW - wij zullen u middels een toestemmingsformulier verzoeken de kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening te mogen brengen.

Voor locatie Papendrecht:

  • Hebben wij wel een contract met Multizorg en VGZ - de kosten zullen direct bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.
  • Voor alle overige zorgverzekeraars zullen wij u middels een toestemmingsformulier verzoeken de kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening te mogen brengen.

Voor beide locaties:
Bij de keuze voor een restitutiepolis wordt de zorg volledig vergoed; bij een naturapolis worden er mogelijk kosten in rekening gebracht. De hoogte daarvan hangt af van uw polis, maar zal rond 5% van het bij uw zorgverzekeraar gedeclareerde bedrag zijn.

Eigen risico
Iedere verzekerde van 18 jaar of ouder dient rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar. Voor 2019 is dit eigen risico vastgesteld op minimaal € 385,-. Dit betekent dat u per jaar de eerste € 385,- zelf betaalt voor zorg welke u ontvangt uit het basispakket en waarop het eigen risico van toepassing is. Uw eigen risico kan hoger zijn doordat u dit verhoogd heeft met een vrijwillig eigen risico (in ruil voor een lagere premie). Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om dit na te vragen.

Eigen bijdrage
Voor behandelingen gestart in 2019 wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Tijdig afmelden voor afspraak
Een afspraak met uw behandelaar dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 45,- in rekening brengen, dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan overmacht. 

Kinder & Jeugd

Met ingang van 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden, waarmee de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar door gemeentes bekostigd wordt. Vanaf 18-jarige leeftijd valt de zorg binnen het basispakket van de zorgverzekeraar.

Contracten gemeentes
Per kalenderjaar sluiten wij contracten met gemeentes binnen de regio. Daarbinnen zal de gehele behandeling vergoed worden, mits deze geïndiceerd is. Wanneer er geen contract is met de betreffende gemeente, zal de rekening van de behandeling naar ouder(s)/verzorger(s)/voogd van patiënt gestuurd worden, welke de rekening mogelijk alsnog bij de gemeente kunnen declareren. In dat geval raden wij u aan hier vooraf naar te informeren bij uw gemeente.

Behandelingen worden geregistreerd volgens de zogenaamde DBC-standaard. Aan het einde van de behandeling – of uiterlijk 365 dagen na aanvang van de DBC – zal de behandeling tot dan toe gedeclareerd worden volgens de NZa-tarieven of prijsafspraken met de gemeenten, welke van kracht waren op de startdatum van de betreffende DBC.

Eigen risico
Voor kinderen of jongeren jonger dan 18 jaar hoeft geen eigen risico in rekening gebracht te worden. Pas vanaf de eerste DBC die gestart is na de leeftijd van 18 jaar, dient de verzekerde rekening te houden met een wettelijk verplicht eigen risico per kalenderjaar.

Eigen bijdrage
Voor behandelingen gestart in 2019 wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Tijdig afmelden voor afspraak
Een afspraak met uw behandelaar dient uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien u zich te laat of niet heeft afgemeld, zullen wij een bedrag van € 45,- in rekening brengen, dat u zelf moet betalen. Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan overmacht.