PSY Drechtsteden

Actuele behandeltarieven

Als aanbieder van zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ, zijn wij wettelijk verplicht om alle behandelingen te registreren volgens de zogenaamde DBC-standaard. Een DBC beschrijft het totale traject dat een patiënt doorloopt, vanaf het eerste contact bij aanmelding tot en met de behandeling die daar uit volgt. Een DBC is opgebouwd uit activiteiten en verrichtingen en de daaraan bestede tijd. Afhankelijk van de duur van de behandeling en de vastgestelde diagnose, wordt iedere DBC in een bepaalde productgroep ingedeeld. Aan deze productgroepen zijn tarieven verbonden. Ieder jaar stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deze tarieven vast.

Aan het einde van de behandeling – of uiterlijk 365 dagen na aanvang van de DBC – maken wij een rekening voor de gehele behandeling op. Deze rekening is gebaseerd op het NZa tarief dat geldig was op de startdatum van de DBC.

Door de complexiteit van de DBC-registratie en de grote hoeveelheid aan productgroepen is het voor ons onmogelijk onze tarieven te herleiden tot een uurtarief of vooraf een prijs voor de totale behandeling vast te stellen. U kunt te allen tijde het op dat moment te verwachten totaaltarief van uw behandeling opvragen. Wij verzoeken u hiervoor ons contactformulier in te vullen.

Actuele behandeltarieven:

N.B. Aan de op deze website genoemde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.