PSY Drechtsteden

Aanmelding en wachttijd

Aanmelding

Voor aanmelding voor PSY Zorg kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldformulier. Zodra dit formulier ontvangen is, zal er binnen 5 werkdagen een uitnodiging voor de eerste afspraken volgen. Bij iedere aanmelding streven wij er naar om binnen 3 tot 6 weken het eerste gesprek te laten plaatsvinden.

Verwijzing
Om van start te kunnen gaan met een behandeling die vergoed wordt vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar (Volwassenen) of de gemeente (Kinder & Jeugd), hebben wij een geldige verwijzing nodig. Deze kan vooraf door (ouder(s)/verzorger(s)/voogd van) patiënt of door verwijzer toegestuurd worden of uiterlijk ten tijde van het eerste gesprek meegebracht worden.

Urgentie
Totdat uw intakegesprek heeft plaatsgevonden is uw huisarts uw contactpersoon. Bij spoedgevallen tussen aanmelding en intake adviseren wij u dan ook contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan beoordelen of een spoedverwijzing noodzakelijk is, of zo nodig doorverwijzen.

Wachttijd

De huidige aanmeldwachttijd (de tijd tussen aanmelding en het eerste gesprek) bedraagt momenteel ongeveer:

REEDIJK (Heinenoord)                                                       PAPENDRECHT                      

                                                  

Volwassenen:         8-9 weken                                                Volwassenen:          12-14 weken
Kinder & Jeugd:      3-5 weken                                                Kinder & Jeugd:       3-5 weken

De behandelingswachttijd (de tijd tussen het eerste gesprek en de start van de behandeling) bedraagt voor beide afdelingen op beide locaties 1-3 weken.

Laatst bijgewerkt op 22-01-2019