PSY Drechtsteden

Onderzoeksproces

Tijdens de intake zal met (ouder(s)/verzorger(s)/voogd van) cliënt besproken worden wat de onderzoeksvraag is en welk(e) onderzoek(en) gewenst is/zijn.

Een intake duurt 1-1,5 uur. Onderzoek kan binnen 1-2 weken na intake aanvangen en een adviesgesprek wordt binnen 2-3 weken na afronding van de onderzoeken gepland. De duur van een adviesgesprek is 1-1,5 uur. De onderzoeksduur kan, afhankelijk van de onderzoeksvraag, sterk variëren, maar beslaat in totaliteit al gauw 1-3 dagdelen.