PSY Drechtsteden

Psychologisch onderzoek

ADHD-/Autismeonderzoek
Door middel van onderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van ADHD en/of autisme.

Intelligentie onderzoek
Ten behoeve van schooladvies of voor aanmelding bij sommige instanties kan een bepaling van het intelligentieniveau gevraagd worden. Ook voor bepaalde functies of beroepen kan het goed zijn om te weten wat iemands capaciteiten zijn.

Voor het meten van de intelligentie wordt, afhankelijk van de leeftijd, gebruikt gemaakt van de RAKIT, de WISC-III of de WAIS-IV.

Neuropsychologisch onderzoek
Neuropsychologisch onderzoek kan meten of en op welk gebied het functioneren van iemand belemmerd wordt. Meestal wordt dit onderzoek aanvullend op intelligentieonderzoek verricht, maar kan ook afzonderlijk worden uitgevoerd.

Persoonlijkheidsonderzoek
Door middel van persoonlijkheidsonderzoek kan iemands sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht worden. Ook kan een beeld gevormd worden van hoe iemands copingstijl (de manier waarop iemand omgaat met bepaalde situaties of tegenslagen) is en daarmee een beeld van diens sterke en minder sterke kanten. Naar aanleiding hiervan kan duidelijkheid verkregen worden in het zelfbeeld of de sociale vaardigheden van kinderen. Bij volwassen kan persoonlijkheidsonderzoek verduidelijken wat de dimensies van de persoonlijkheid zijn en wat de cognitieve schema's of afweermechanismen van een persoon zijn, die in de praktijk mogelijk problemen zouden kunnen opleveren.