PSY Drechtsteden

(Contra-)expertise / Forensische rapportage / Civiele rapportage

Binnen PSY Testing kan onderzoek verricht worden in het kader van een second opinion, voor arbeidsdeskundige vraagstukken of ten behoeve van een forensische of civiele rapportage. Bij (adviserend) onderzoek met betrekking tot vraagstellingen omtrent arbeidsongeschiktheid, letselschade, rijvaardigheidsbewijzen of gedragsdeskundig onderzoek ten behoeve van het straf- of civielrecht, zijn grote belangen gemoeid. PSY Testing kan onafhankelijk onderzoek verrichten, waarbij zowel psychologisch onderzoek, psychiatrisch onderzoek als milieuonderzoek kan plaatsvinden. Samen met de cliƫnt zal worden afgestemd welk(e) onderzoek(en) zal/zullen worden verricht om de vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.