PSY Drechtsteden

Kosten

Om te kunnen garanderen dat de behandeling op uiterst anonieme wijze – zonder tussenkomst van verwijzer of zorgverzekeraar – kan plaatsvinden, zullen de kosten voor eigen rekening zijn. Facturatie van de betreffende gesprekken kan per gesprek of na afloop van de totale behandeling plaatsvinden; desgewenst kunnen deze facturen persoonlijk overhandigd of naar een zelf te kiezen factuuradres opgestuurd worden.

De kosten van gesprekken bedragen € 125 per uur. De duur van een coachingsgesprek is bij voorkeur 1,5 uur.

Bovengenoemde prijs is exclusief BTW en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.