PSY Drechtsteden

Aanbod

In een inventariserend gesprek wordt in overleg met de cliënt bekeken wat de behoefte is en welk(e) doel(en) wordt/worden beoogd. Er wordt een plan opgesteld ten aanzien van verwachtingen en doelen, duur en frequentie van gesprekken, alsmede het aantal gesprekken. Vooraf worden evaluatiemomenten vastgesteld, waarin de doelstelling(en) zo nodig kan/kunnen worden bijgesteld.

Niet-verzekerde zorg
Behandelingen die binnen PSY Zorg niet meer vergoed worden vanuit de basiszorg, zoals bijvoorbeeld de behandeling voor relatieproblemen of de diagnose aanpassingsstoornis.